Menu
  • En-Mn

АВТОБУСНЫ ЗОГСООЛ

 

Сүлжээний багц нь Улаанбаатар хотын гудамж бүрт байршлтай бөгөөд  24 цаг тасралтгүй зар сурталчилгаа иргэн бүрт хүргэнэ. 

БАГЦИЙН ҮНИЙН САНАЛ

 

 

Багц

 

Автобусны зогсоол

Мэдээллийн байгууламж

Дижитал Дэлгэц Колуми Нийт байгууламж Талбай м²

 

Стронг

 

22 15 - - 27 385.06

 

Мини

 

18 10 - - 28 211.12

 

Ландмарк

 

10 5 - - 15 194.05

 

Пөтит

 

- 16 - 2 18 108.08

 

БАГЦИЙН БАЙРШЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Улаанбаатар хотын иргэн бүрт